Géneros y Sexualidades

AGRESIÓN MACHISTA

Concejala de la CUP Barcelona denuncia haber sido víctima de una agresión sexual

Publicamos el artículo “Juntes farem nostra la nit” (Juntas haremos nuestra la noche), escrito por Maria Rovira, la concejala de la CUP Capgirem Barcelona, en el que denuncia haber sido víctima de una agresión sexual.

Martes 20 de septiembre de 2016

[Català-Castellano]
Juntes farem nostra la nit

L’1 de setembre, cap a la una de la matinada, vaig viure una agressió masclista. Tornava a casa des de la plaça de la Virreina de Gràcia fent el mateix recorregut que fa anys que faig. Al mercat de l’Abaceria Central em vaig acomiadar de l’amiga que m’acompanyava i vaig treure el telèfon per mirar els missatges. Recordo que pensava, en creuar el passeig de Sant Joan, “quina sort conèixer el camí perfectament, sentir-me segura al barri i no haver de passar por”. Uns minuts més tard, quan era a un parell de carrers de casa, un home em va sorprendre per darrere, em va immobilitzar i em va començar a fer tocaments als genitals. En un primer moment, em vaig quedar en xoc, no entenia res del que estava passant. Al cap d’uns instants vaig reaccionar i em va sortir cridar per si alguna persona em sentia i em podia ajudar, però el carrer era buit i no passava cap cotxe. Vaig començar a retorçar-me per desfer-me dels braços d’aquell home, que finalment va arrencar a córrer. El vaig perseguir passeig de Sant Joan amunt fins que el vaig perdre. Tota jo tremolava, i ràpidament vaig ser conscient que acabava de patir una agressió sexual. Un atac masclista en un carrer per on passo un mínim de dues vegades al dia.

Tant el meu company, que va venir ràpidament a casa, com els meus amics em van aconsellar que truqués als Mossos d’Esquadra, i malgrat que no estava segura de si la seva gestió m’ajudaria en aquell estat, els vaig trucar. En un primer moment em van fer exposar el que m’havia passat i em van assegurar que enviarien algú immediatament. Vaig dutxar-me, ja que sentia la forta necessitat de fer-ho, i només sortir em van trucar els Mossos a l’intèrfon. Vaig obrir la porta per esperar-los a fora, i el primer que vaig veure va ser un home molt alt, corpulent, uniformat i amb totes les armes pujant per les escales. Vaig estar a punt de tancar la porta, encara en xoc i suggestionada, fins que vaig veure que darrere seu pujava una dona. Vaig tornar a repetir –per tercera vegada en 20 minuts– el que havia passat i els vaig descriure de nou l’agressor –uns 30 anys, 1,75 metres, texans curts, samarreta blanca i una motxilla negra.

El primer que em van dir –prefereixo pensar que contradient els seus propis protocols– és que “aquestes coses passen, que són persones que no estan bé del cap”. Aquell discurs exculpatori em va encendre de ràbia i els vaig respondre que el que havia patit era una agressió masclista i que no passava perquè sí, però no tenia esma de descobrir-los l’existència del sistema que fa que els cossos de les dones siguin objecte d’atacs com aquest. Tot seguit em van donar l’adreça de la comissaria on podia posar la denúncia i al matí següent m’hi acosto.

Allà ja estaven informats del que havia passat a la matinada i em criden de seguida. De nou sóc atesa per un home, un agent de l’àrea d’investigació que, tot sigui dit, es disculpa explicant que la dona que porta aquest tipus de casos no hi és, en aquell moment. Explico de nou què va passar i em torna a respondre amb el discurs victimitzant i exculpatori de “són gent que no està bé del cap”. Mentre escriu, l’agent em pregunta: “I no et va intentar robar? Perquè aleshores podríem posar que és un intent de furt amb violència i seria un delicte més greu”. Jo em quedo estupefacta pel fet que la pena sigui superior quan es sostrau un objecte inanimat que quan s’ataca el cos d’una dona, amb les conseqüències psicològiques i físiques que se’n poden derivar. I pel fet que em suggereixi que el delicte que han comès contra la meva intimitat no és prou greu.

Mentre pica la informació a l’ordinador em confessa que “ Gràcia té un índex molt baix de delinqüència, però és un dels districtes amb més assalts sexuals al carrer”. Doncs, com és possible que les dones de Gràcia i de la ciutat no estiguin informades d’on han d’anar més alerta per si els cal defensar-se? Com pot ser que les entitats del barri i els grups i organitzacions de dones no estiguin al corrent de la situació real dels seus carrers per poder-hi intervenir? Per què no s’han fet públiques les cares dels agressors si els Mossos en tenen localitzats un bon nombre?

Sovint l’únic discurs envers les agressions socials és el de la por. Si caminem per un carrer fosc de matinada ja sabem a què ens exposem, hem de viure espantades, com si de nit els carrers fossin només territori dels homes. Però és aquesta manca d’informació, aquesta indefensió buscada, aquesta falta de capacitació de qui pensa la seguretat als carrers i de qui l’executa el que ens fa vulnerables a les agressions. Agressions que, cal recordar, són conductes patriarcals normals portades totalment a l’extrem.

Finalment acabem la descripció de tot el que havia passat, ho transcriu i m’ensenya algunes fotos de diferents agressors. Alhora, em dóna el nom d’un esprai per si durant els pròxims dies tinc por en tornar a casa. En el moment no ho descarto, però més tard penso que tornaré a reprendre les classes d’arts marcials que feia anys havia fet. Seguidament em diuen que em trucaran el dilluns següent per fer un seguiment de com està tot plegat, trucada que només s’ha produït per dir-me que les càmeres dels establiments on va succeir l’agressió no enfocaven cap al carrer i per tant no servien. Cap més informació.

Si alguna cosa estic aprenent d’aquesta experiència malaguanyada és que no és coherent demanar a les dones que denunciïn, si la gestió que es farà de la seva denúncia és aquesta. Que les institucions, també les municipals, podem fer molt més del que fem en matèria d’agressions masclistes, començant per reconèixer la necessitat de grups feministes combatius, reforçar-los i referenciar-los. Alhora, que la informació que tenen els cossos de seguretat ha de servir també per alarmar-nos; perquè sí, és alarmant que no puguem tornar soles a casa, que passem por al carrer, que no tinguem les eines per defensar-nos del terrorisme masclista amb totes les seves expressions, i en aquest sentit tinc més clar que mai que cal apostar per l’autodefensa feminista i entre totes fer nostra la nit.
Maria Rovira -Regidora de la CUP Capgirem Barcelona
*Publicat a: http://capgirembcn.cat/index.php/juntes-farem-nostra-la-nit/

[castellano]
Juntas haremos nuestra la noche

El 1 de septiembre, sobre la una de la madrugada, viví una agresión machista. Volvía a casa desde la plaza de la Virreina de Gracia haciendo el mismo recorrido que hace años que hago. En el mercado de la Abacería Central me despedí de la amiga que me acompañaba y saqué el teléfono para mirar los mensajes. Recuerdo que pensaba, al cruzar el paseo de San Juan, "que suerte conocer el camino perfectamente, sentirme segura en el barrio y no tener que pasar miedo". Unos minutos más tarde, cuando estaba a un par de calles de casa, un hombre me sorprendió por detrás, me inmovilizó y me empezó a hacer tocamientos en los genitales. En un primer momento, me quedé en shock, no entendía nada de lo que estaba pasando. Al cabo de unos instantes reaccioné y me salió gritar por si alguna persona me sentía y me podía ayudar, pero la calle estaba vacía y no pasaba ningún coche. Empecé a retorcerme para deshacerme de los brazos de aquel hombre, que finalmente echó a correr. Le perseguí por el Paseo de San Juan hacia arriba hasta que lo perdí. Toda yo temblaba, y rápidamente fui consciente de que acababa de sufrir una agresión sexual. Un ataque machista en una calle por donde paso un mínimo de dos veces al día.

Tanto mi compañero, que vino rápidamente a casa, como mis amigos me aconsejaron que llamara a los Mossos, y pese a que no estaba segura de si su gestión me ayudaría en ese estado, los llamé. En un primer momento me hicieron exponer lo que me había pasado y me aseguraron que enviarían a alguien inmediatamente. Me duché, ya que sentía la fuerte necesidad de hacerlo, y nada más salir me llamaron los Mossos en el interfono. Abrí la puerta para esperar a fuera, y lo primero que vi fue un hombre muy alto, corpulento, uniformado y con todas las armas subiendo por las escaleras. Estuve a punto de cerrar la puerta, aún en shock y sugestionada, hasta que vi que detrás de él subía una mujer. Volví a repetir -por tercera vez en 20 minutos- lo que había pasado y los describí de nuevo el agresor -unos 30 años, 1,75 metros, tejanos cortos, camiseta blanca y una mochila negra.

Lo primero que me dijeron -Prefiero pensar que contradiciendo sus propios protocolos- es que "estas cosas pasan, que son personas que no están bien de la cabeza". Aquel discurso exculpatorio me encendió de rabia y les respondí que lo que había sufrido era una agresión machista y que no pasaba porque sí, pero no tenía ánimo de descubrirlos la existencia del sistema que hace que los cuerpos de las mujeres sean objeto de ataques como este. A continuación me dieron la dirección de la comisaría donde podía poner la denuncia y a la mañana siguiente me acerco .

Allí ya estaban informados de lo que había pasado en la madrugada y me llaman enseguida. De nuevo soy vista por un hombre, un agente del área de investigación que se disculpa explicando que la mujer que lleva este tipo de casos no está, en aquel momento. Explico de nuevo lo que pasó y me vuelve a responder con el discurso victimizante y exculpatorio de "son gente que no está bien de la cabeza". Mientras escribe, el agente me pregunta: “¿Y no te intentó robar? Porque entonces podríamos poner que es un intento de hurto con violencia y sería un delito más Grave". Yo me quedo estupefacta por el hecho de que la pena sea superior cuando es sustrae un objeto inanimado que cuando se ataca el cuerpo de una mujer, con los consecuencias psicológicas y físicas que se pueden derivar. Y por hecho de que me sugiera que el delito que han cometido contra mi intimidad no es suficiente grave .

Mientras pica la información en el ordenador me confiesa que "Gracia tiene un índice muy bajo de delincuencia, pero es uno de los distritos con más asaltos sexuales en la calle". Pues, cómo es posible que las mujeres de Gracia y de la ciudad no estén informadas de donde deben ir más alerta por si hace falta defenderse? Cómo puede ser que las entidades del barrio y los grupos y organizaciones de mujeres no estén al corriente de la situación real de sus calles para poder intervenir ? ¿Por qué no se han hecho públicas las caras de los agresores si los Mossos tienen localizados un buen número?

A menudo el único discurso hacia las agresiones sociales es el del miedo. Si caminamos por una calle oscura de madrugada ya sabemos a que nos exponemos, debemos vivir asustadas, como si de noche las calles fueran sólo territorio de los hombres. Pero es esta falta de información, esta indefensa buscada, esta falta de capacitación de quien piensa la seguridad en las calles y de quien lo ejecuta lo que nos hace vulnerables a las agresiones. Agresiones que, cabe recordar, son conductas patriarcales normales llevadas totalmente al extremo.

Finalmente acabamos la descripción de todo lo que había pasado, lo transcribe y me enseña algunas fotos de diferentes agresores. Asimismo, me da el nombre de un spray por si durante los próximos días tengo miedo al volver a casa. En el momento no lo descarto, pero más tarde pienso que volveré a retomar las clases de artes marciales que hacía años había hecho. Seguidamente me dicen que me llamarán el lunes siguiente para hacer un seguimiento de cómo está todo, llamada que sólo se ha producido para decirme que las cámaras de los establecimientos donde sucedió la agresión no enfocaban hacia la calle y por tanto no servían. Ninguna información más.

Si algo estoy aprendiendo de esta experiencia malograda es que no es coherente pedir a las mujeres que denuncien, si la gestión que se hará de su denuncia es ésta. Que las instituciones, también las municipales, podemos hacer mucho más de lo que hacemos en materia de agresiones machistas, empezando por reconocer la necesidad de grupos feministas combativos , reforzarlos y referenciarlos. Asimismo, que la información que tienen los cuerpos de seguridad debe servir también para alarmarnos; porque sí, es alarmante que no podamos volver solas en casa, que pasemos miedo en la calle, que no tengamos las herramientas para defendernos del terrorismo machista con todas sus expresiones, y en este sentido tengo más claro que nunca que hay que apostar por la autodefensa feminista y entre todas hacer nuestra la noche.

Maria Rovira -Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

*Publicado en: http://capgirembcn.cat/index.php/juntes-farem-nostra-la-nit/


Temas relacionados

Violencia machista   /   CUP    /   Machismo   /   Violencia de género   /   Géneros y Sexualidades

Comentarios

DEJAR COMENTARIO